ELEMENTE DE IDENTITATE VIZUALĂ

SURSA: Portalul AFIR (AFIR.info) Data: 10.08.2017

Elementele de identitate vizuală ale Programului Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) și cele ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (siglele PNDRAFIR, LEADER, precum și celelalte elemente specifice de informare publică ale Programului - panouri, plăcuțe și autocolante informative ale proiectelor finanțare prin PNDR) asigură transparența necesară implementării, derulării și atribuirii fondurilor europene.

Astfel, fiecare beneficiar care a primit aprobarea pentru finanţarea proiectului va utiliza elementele de identitate vizuală prezentate mai jos, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare, Anexa II - Materiale și activități de informare de tip publicitar şi ale Regulamentului delegat (UE) nr. 808 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală ( FEADR), cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii referitoare la elementele de identitate vizuală ale AFIR vă rugăm să vă adresați Direcției Relații Publice, la numărul de telefon 031 860 27 24.

 

Nr. Crt. Tip document Nume document Limbă document Dimensiune document Durată descărcare la 56K / 128K Descărcare
1 Manualul de Identitate Vizuala al AFIR RO 3,080 KB 8mn / 4mn
2 GHIDUL de utilizare a elementelor de identitate vizuală V5 RO 1,098 KB 3mn / 2mn
3 rar Model AFIȘ PNDR RO 4,034 KB 10mn / 5mn
4 rar Model AUTOCOLANTE PNDR RO 4,322 KB 11mn / 5mn
5 rar Model PANOU PNDR RO 3,782 KB 10mn / 5mn
6 rar Model PLĂCUȚĂ PNDR RO 3,986 KB 10mn / 5mn
7 rar Model MATERIALE PNDR - LEADER RO 29,255 KB 72mn / 32mn
8 Sigla AFIR - editabil RO 329 KB <1mn / <1mn
9 jpg Siglă AFIR RO 677 KB 2mn / <1mn
10 jpg Sigla României RO 314 KB <1mn / <1mn
11 jpg Sigla Uniunii Europene cu text RO 668 KB 2mn / <1mn
12 jpg Sigla SAPARD RO 193 KB <1mn / <1mn
13 jpg Sigla LEADER RO 401 KB <1mn / <1mn
14 INFORMARE privind utilizarea elementelor de identitate vizuală ale AFIR de către GAL RO 208 KB <1mn / <1mn
15 rar Elemente de Indentitate Vizuala - APDRP RO 8,651 KB 22mn / 10mn
16 Manual de Identitate Vizuală al APDRP RO 4,040 KB 10mn / 5mn