Clarificare:
Documente care dovedesc calitatea de membru a beneficiarului într-o Cooperativă sau într-un Grup de producători trebuie sa fie emise cu cel mult 30 zile înaintea depunerii Cererii de finanțare.
Aceste documente sunt (cumulativ):
- adeverinta de membru
- copie dupa cererea de inscriere/aderare la cooperativa
- copie documente de inregistrare la ORC a cooperativei (certificat, rezolutie, certificat constatator)
- copie statut cooperativa
- copie act constitutiv cooperativa
- certificat constatator la zi de la ORC pentru cooperativa.