Actualizat în data de 20/11/2019


TIPIZATE

Important !
La întocmirea dosarului cererii de plată (DCP), beneficiarii vor utiliza formularele aferente
Sub-măsurii din PNDR 
în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare, formulare disponibile pe www.afir.info, secțiunea Informații utile / Tipizate, versiunea în vigoare la data depunerii DCP.Nr
Crt
Tip document Nume document Vizualizare
1 Fisa_verificare_conformitate_DCP-M6-1B-6B-transe_de_plata (.DOCX) Download
2 Fisa_verificare_conformitate_DCP-M6-1B-6B-avans (.DOCX) Download
3 Fisa_verificare_conformitate_DCP-M4-1B-6B-transe_de_plata (.DOCX) Download
4 AP_1.5L-Tranșe de plată II-M8-GAL-2019 Download
5 Formularul_AP_1.5L-Transe_de_plata-M10-2A-2A_(4.1) Download
 6   Formular solicitare informații suplimentare Download
Cerere de Plata si Formulare Specifice Masura M2-1A-6A (.ZIP) Download
Cerere de Plata si Formulare Specifice Masura M8-2B-2B (.ZIP) Download
Alte Formulare (.DOCX) Download
10  Cerere de plata si formulare specifice masura M1-1A-6A (.7z) Download