Erată:

În data de 06.09.2017 a fost publicată pe site versiunea 2 a Cererii de finanțare și versiunea 2 a formularului "Anexa 2 -Model Plan_de_Afaceri_M8_ver_2"

Clarificare:
Documente care dovedesc calitatea de membru a beneficiarului într-o Cooperativă sau într-un Grup de producători sunt : adeverințe, certificat de membru etc. emise cu cel mult 30 zile înaintea depunerii Cererii de finanțare.